Olvass! Hírek, Irodalom - Gyönyörködj: virágképek! Légy naprakész!

Mottó: "Nincs kegyetlenebb zsarnokság, mint az, amelyik a törvények nevében, a jog színeiben cselekszik. Amely éppen azokkal az eszközökkel végez áldozataival, amelyek megmentésüket kellene, szolgálják."

2013.07.09.

Horn Gyula búcsúztatója

(Katona Béla búcsúztató beszéde)

Tisztelt Gyászoló család! Tisztelt búcsúzók!
Néhány napja vesztettük el Horn Gyulát, de hosszú ideje hiányzik már. Hiányzik a férj, az apa, a nagypapa, a barát. És hiányzik őszinte, helyenként érdes, de mindig felelős hangja a magyar és az európai közéletből.
Amikor a rádió bemondta Horn Gyula halálhírét éppen egy fodrász üzletben ültem. A mindig zsibongó boltban szokatlan csönd lett egy pillanatra. Azután halk beszélgetések kezdődtek. Értette a gondjainkat, mondta valaki, törődött a sorsunkkal, mondta a másik. Tudtuk, ami nekünk fáj azt Ő is érzi és miniszterelnökként is megmaradt kisembernek. Olyan volt, mint mi. Egy volt közülünk!
Egy volt közülünk! Hazafelé ez a mondat járt a fejemben és arra gondoltam, ha Horn Gyula egyszerű politikus lett volna elég is lenne ennyi. Ha Anna a felesége, Kisanna és Gyula a gyerekei, az unokák, a barátok, a harcostársak állnák körül a sírt mindenki értené ennek a mondatnak a nagyszerűségét és megnyugodva vennének Tőle búcsút.
De Horn Gyula nem egy volt a politikusok közül. Ő volt az a kiemelkedő magyar államférfi, aki Ady Endre gondolatait idézve: az Értől indult és eljutott az Óceánig. Élete maga volt a XX. század Magyarországának történelme, annak minden cikk-cakkjával ellentmondásával együtt. Ez a század sok nehézséget, megpróbáltatást tartogatott a számára, mégis amikor lehetősége nyílt rá az ország, sőt Európa sorsának alakítója lett.
Aki a '30-as években szegény, hétgyermekes munkáscsalád - Ő úgy mondaná, "proli család" - fiaként született, akinek gyermekkora legnyomasztóbb érzése az állandó éhségérzet volt, akinek az apját politikai szimpátiája miatt agyonlövik, és gyerekként éli át a világháború borzalmait - az nem sok jóban reménykedhetett. Neki, sok hasonló sorsú kis társával együtt, a kommunisták adták meg a felemelkedés lehetőségét. Esti iskola, szakérettségi, és - ami már keveseknek adatott meg - az egyetem, igaz, csak a Szovjetunióban.
A 'Fényes Szelek' nemzedékéről sokaknak már csak Jancsó Miklós zseniális filmje jut eszébe, de Horn Gyulának ez volt maga az élet. Boldogan, vidáman énekelve szálltak fel a vonatra, és hamarosan meg kellett ismerkedniük a szovjet valósággal. Meg kellett tanulniuk, hogy a szocializmus sem véd meg az üldözéstől, az igazságtalanságtól és a szegénységtől. Amikor pedig diplomával és tapasztalatokkal gazdagodva hazatért és családot alapított, hamarosan belekerült az 1956-os forradalom forgatagába. Ami csak azoknak tűnik egyszerűnek, akik nem élték meg azoknak a napoknak az örömeit, csalódásait és borzalmait. Nem egyedül volt, aki akkor és ott rossz döntést hozott.
Utána elmerülhetett volna az akkori külügyi munka könnyű, unalmas, de jó megélhetést biztosító állóvizében, de akinek önálló véleménye van és el is meri mondani, annak mindig szembe kell néznie a következményekkel. Ő ezt a nehezebb utat választotta. Neki mindenért keményen meg kellett dolgoznia. Figyelt, tanult és gondolkodott, így jutott el addig a felismerésig, hogy ennek az országnak csak Európában van jövője, és "Komp-ország" hajóját a nyugati partoknál kell végleg kikötni.
Látta, érezte, hogy a világ, Európa és benne Magyarország jövője, azon múlik, hogy meg tudjuk-e szüntetni a hidegháborút, tudjuk-e csökkenteni, majd felszámolni a két világrendszer durva katonai és politikai szembenállását. Úgy döntött, ezért a célért érdemes dolgozni, és ebben ő személyesen is részt akart venni. Szerencsére akkor már itthon és külföldön is voltak hasonlóan gondolkodó partnerei.
Először abban vállalt egyre nagyobb szerepet, hogy Magyarország rendezze kapcsolatait Nyugat-Európa országaival és a nemzetközi szervezetekkel. Majd külügyminiszterként a vasfüggöny megszüntetésével, a határnyitással tevékeny részese lett Németország újraegyesítési folyamatának. A magyar kormány akkori döntései nemcsak Németország, de egész Európa és a világ számára új lehetőségeket teremtettek.
Amikor 1990-ben mindenkit megelőzve kardoskodott Magyarország NATO-tagsága és az Európai Unióba való belépés mellett, mindenkit meghökkentett, itthon és külföldön, miközben példát is mutatott a többi kelet-európai ország számára. Végignézve, a mai Európán megállapíthatjuk az élet Őt igazolta. Valóban értette a világot, megérezte a szükséges változásokat és hajlandó volt részt venni azok megvalósításában. Ezért tartozik ez a diplomáciában szokatlanul őszinte, szókimondó, a mellébeszélést utáló kis ember Európa nagy reformerei közé, amit nemzetközi kitüntetések sorával ismertek el.
Horn Gyula azonban tudta, a külpolitikai sikerek csak akkor lehetnek hasznosak az ország számára, ha magunk is végrehajtjuk a demokratikus átalakulás nehéz feladatát. A volt kommunista - aki nemzetközi tapasztalatai alapján sokkal inkább szociáldemokratának érezte már magát - felismerte, hogy a még oly puha diktatúrából is egy jelző nélküli demokráciába való átmenet csak kemény küzdelemben valósítható meg, és ebben szükség van minden változást akaró erő együttműködésére. Ő részt vállalt ebben a harcban. Egyre többször és egyre hangosabban állt ki az átalakítás szükségessége mellett, a sikert pedig közös eredménynek tekintette. Manapság divat a 'Nagy Rendszerváltó' szerepében tetszelegni, mégis, ki merem jelenteni: a rendszerváltás folyamata Horn Gyula, a Horn Gyulák nélkül, sokkal nehezebb és lassabb lett volna.
1990-ben volt bátorsága átvenni a karanténba szorított és a választásokon félig agyonvert Szocialista Párt vezetését. Társaival együtt bebizonyította, hogy Magyarországon szükség van egy igazi, erős baloldali pártra, és a következő választásokon fényes győzelmet aratott. Horn Gyula nem volt filozófus, nem próbált bonyolult elméleteket alkotni a modern baloldaliságról. Számára természetes volt, hogy a baloldali politika célja az, hogy az egyszerű emberek, kisemberek jobban, nyugodtabban éljenek és növekedjen a biztonságuk.
Nem hivatkozott elődei esetleges mulasztására, a külső körülményekre. Az adott lehetőségek között próbálta az ország és polgárai számára a legjobb megoldásokat megtalálni. Sokunk szerint akkor vált a szó igazi értelmében államférfivá, amikor az ország jövője érdekében valóban szükséges - plebejus gondolkodásával éles ellentétben álló - az életszínvonalat csökkentő és az emberek jelentős részét átmenetileg hátrányosan érintő intézkedéseket is meg merte hozni. Ennek eredménye az, hogy a rendszerváltástól napjainkig ő az egyetlen miniszterelnök, aki jobb állapotban adta át az országot, mint ahogy átvette. Egy gazdaságilag jobban működő, demokratikus értékeiben, európaiságában megerősödött országot hagyott utódaira.
Azon ritka politikusok közé tartozott, aki a nemzetközi tárgyalásokon úgy tudta hazája érdekeit eredményesen képviselni, hogy közben értette, és figyelembe vette a másik fél szándékait, és mindig törekedett a mindkét fél számára megfelelő megállapodás elérésére. Az országnak nem ellenségeket, hanem barátokat szerzett.
Politikai ellenfeleivel kemény, szikrázó, időnként szenvedélyes vitákat folytatott, de Ők is tanúsíthatják nem volt bosszúálló, nem akarta személyükben megalázni őket. Nem ellenségnek, nem hazaárulónak, hanem a demokratikus rendszer elengedhetetlen részének tekintette őket. Tudta: a politikusok ellenzékben nagyon tudnak ragaszkodni a demokratikus szabályok betartásához, de az igazi politikus az, aki akkor is betartja azokat, ha hatalomra kerül.
Hatalmát, kapcsolatait, politikai tőkéjét soha nem használta saját vagy családja, egyéni céljai érdekében. Nem gyűjtött milliárdokat, nincsenek földbirtokai, gyárai. Még a távozása után neki járó ingatlanra sem tartott igényt. Ezzel nemcsak példát mutatott és mércét állított politikustársainak, utódainak, hanem kivívta az egyszerű emberek elismerését és politikai ellenfelei tiszteletét is.
Horn Gyulának a politika lett az élete, igazi munkamániás volt. Ha este tízkor még megbeszélést tartott, azt a kollégái, beosztottai nem igazán szerették, pedig a napi 16-18 órás munkavégzést, az átdolgozott hétvégéket valójában a családja, sínylette meg, akikkel egy átlagos férjtől vagy Édesapától elvárhatónál sokkal kevesebbet tudott foglalkozni. Szerencsére, Ők tudták, a szeretetet nem időegységben mérik, elfogadták a helyzetet és támogatták őt. Köszönet érte!
Pályafutását nemzetközi kitüntetések sorozata kíséri, de a hazai politikai légkör és az emberi kicsinyesség miatt magyar kitüntetéssel nem ismerhették el kiemelkedő tevékenységét. A bánáti bazsarózsák nagy barátja Horger Antalként ezt megakadályozta. Ez akkor nagyon igazságtalannak tűnt. Ma már nem számít. József Attilát sem felejtettük el!
Horn Gyula nem volt tökéletes. Számtalan hibája volt, de akinél az erények száma jelentősen meghaladja a hibákét, az értékes ember. Horn Gyula értékes ember volt!
Horn Gyula kalandos élete során hozott rossz döntéseket. De akinél a jó döntések száma jelentősen meghaladja a rosszakét, az sikeres ember. Horn Gyula sikeres ember volt!
Horn Gyula politikai pályája során többször tévedett, de aki időben felismeri az országa előtt álló lehetőségeket és meg tudja határozni az abból adódó feladatokat, az okos politikus. Aki hajlandó részt venni azok végrehajtásában, az hasznos politikus. Aki eredményesen meg is valósítja mindezt, az államférfi. Horn Gyula államférfi volt.
Az államférfitól búcsúzunk most, Köszönjük, amit Magyarországért, Európáért tettél, és nem felejtünk.
Isten Veled, nyugodj békében!

Temetés után (Németh Péter)

Nézem a képeket, a Horn Gyula temetésén készült fotókat és persze próbálok belőlük mindenféle következtetéseket levonni. A fénykép kegyetlen: megállít egy pillanatot, amely pillanat lehet előnyös, vagy hátrányos az alanyok szempontjából; lényegében a fényképész és a szerkesztő dönti el, melyiket tárja a nyilvánosság elé. A Horn-temetés - már bocsánat - jutalomjáték a politikai fotósok szempontjából: együtt egy sorban az ellenségek, olyan emberek, aki látványosan, vagy éppen rejtetten utálják egymást. Egymás mellett állva, ülve; szinte elkerülhetetlenül a szemkontaktust. De: azért van a fotográfus, hogy megörökítse, pontosabban rögzítse a szánalmas magyarországi politikai helyzetet, a szanaszéjjel szálló tekinteteket.

http://tinyurl.com/k6msgh3

Horn Gyula volt a "Homo cadaricus"

A vezető pozsonyi lapok kivétel nélkül beszámoltak Horn Gyula hétfői temetéséről, kommentárjában az Új Szó a "kisemberek miniszterelnökének" a Pravda pedig "Homo cadaricusnak" nevezte az elhunyt politikust.

http://tinyurl.com/k85aqdu

Nem egy volt a politikusok közül

Hanem államférfi, mondta Horn Gyuláról búcsúztatójában Katona Béla. Martin Schulz és Hans-Dietrich Genscher a németek nevében is köszöntetet mondott a volt miniszterelnöknek.

http://tinyurl.com/kf2lr3o

Erre utal a cikk:

Horn Gyula utolsó útja

Nem kerülte el az aktuálpolitika Horn Gyula temetését: Katona Béla Sólyom Lászlónak üzent búcsúbeszédében, Martin Schulz EP-elnök a magyarok és Európa összetartozásáról beszélt, Hans-Dietrich Genscher volt német külügyminiszter személyes barátként búcsúzott egykori kollégájától. Orbán nevének hallatára pfújolás tört ki.

http://tinyurl.com/mth6ao4

Horn Gyula utolsó útján - képek!

Végső búcsút vettek Horn Gyulától, Magyarország volt miniszterelnökétől a budapesti Fiumei úti Nemzeti Sírkertben.

http://tinyurl.com/kfn8455

2013.07.08.

FÜST MILÁN: ESTE VAN

Mire rám mutatnál: nem vagyok.
Akár a csillag, mely lefut a tétovák előtt: olyan volt életem.
Oly hamari volt csakugyan, oly gyors és hebehurgya ez a lét...
Bizony én el sem tudom hinni, hogy e kuszaság,
E hegyén-hátán bennem tornyosuló összevisszaság most nyugalomra tér.
S elrendeződik-e? - felelj rá hogyha tudsz.
Nagy ivben esteledik körülöttem mindenütt.
Az ég is tágúl, gömbölyűbb a föld
S mi apró-cseprő volt: felszívatik.
S egyetlen hang dong: hogy este van.
S egy ujj mutat az ég felé, hogy ott az én utam, mégiscsak ott,
Mert jó valék.
Mert rossz nem tudtam lenni... ama nagy parancsokat
Nem törtem meg, ha ingadoztam is...
Így volt-e, mondd? Felelj rá, hogyha tudsz.
S a borús ég is meghasad vigasztalásomúl,
Egy kis derű is lám, mégiscsak jut nekem...

A messzeségben, ott, hol domborúl a Csendes Óceán
S mint órjás cet csillog a tenger háta,
Ott képzellek el zöld sziget és zöld árnyékaid,
Hol többé semmi sincs. Ott ferdén fordul el
A föld a semmiség felé. Vigyél el még oda.
Még hazát is találok ott a vég előtt, én hontalan. Jöttöm hirére tán
Akiről álmodék, elémbe fut. Már várnak ott... s ez jól esik.
Így lesz-e, mondd? - Felelj rá, hogyha tudsz.

Horn Gyula utolsó útja

Nem kerülte el az aktuálpolitika Horn Gyula temetését: Katona Béla Sólyom Lászlónak üzent búcsúbeszédében, Martin Schultz EP-elnök a magyarok és Európa összetartozásáról beszélt, Hans-Dietrich Genscher volt német külügyminiszter személyes barátként búcsúzott egykori kollégájától. Orbán nevének hallatára pfújolás tört ki.

http://tinyurl.com/mvzsc3u

Piros szegfűk ezrei Horn Gyula temetésén

A ravatalhoz és a temetési szertartásra csak a meghívott vendégek mehetnek, de 11 órától bárki leróhatja kegyeletet az egykori miniszterelnök sírjánál.

http://tinyurl.com/mbplwo9

Híradó ATV Horn Gyula temetéséről

Orbán kb. 4-től!!!!! ????:((((((((

http://tinyurl.com/m9dnlf9

Búcsú Horn Gyulától

Katonai tiszteletadás mellett, zárt körben temetik el az egykori miniszterelnököt, utána bárki leróhatja kegyeletét a sírnál.

http://tinyurl.com/mwzblv9

Ezrek Horn Gyula temetésén

Befejeződött Horn Gyula temetése. A gyászszertartáson részt vett: Áder János államfő, Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke, Hans-Dietrich Genscher, Orbán Viktor miniszterelnök, Boross Péter, Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon, valamint a jelenlegi és az egykori Horn-kormány több tagja.

http://tinyurl.com/k64wxzx

Eltemették Horn Gyulát

Hat évnyi kórházi kezelés után, 81 éves korában, június 19-én hunyt el Horn Gyula, a rendszerváltozás utáni harmadik miniszterelnök. A volt államfőt a budapesti Fiumei úti Nemzeti Sírkert 15. számú parcellájában temették el. Koporsójánál lerótta kegyeletét többek között Áder János államfő, Orbán Viktor kormányfő, valamint Boross Péter, Gyurcsány Ferenc, Medgyessy Péter és Bajnai Gordon volt miniszterelnökök is. Orbánt a tömeg egy része kifütyülte, amikor a sírhoz lépett.

http://tinyurl.com/mlhfxpc

Eltemették Horn Gyula volt miniszterelnököt

Hétfő délelőtt eltemették Horn Gyula volt miniszterelnököt. Horn Gyula életének 81. évében, hosszan tartó, súlyos betegségben hunyt el június 19-én.

http://tinyurl.com/lljxh2w

Kossuth és Kádár mellé temetik Horn Gyulát.

A néhai kormányfőhöz legközelebb Kossuth Lajos nyugszik majd, de Kádár János sírja sincs messze – tudta meg a Bors.

Mint arról korábban beszámoltunk, Horn Gyula temetése július 8-án 10 órakor lesz a Fiumei úti temető 15-ös számú parcellájában. A lap szerdai számában azt írja, a néhai miniszterelnököt alig több mint hatvan méterre helyezik végső nyugalomra a néhai magyar kormányzó, Kossuth Lajos mauzóleumától. Valamint ugyancsak közel lesz Horn sírhelyéhez Károlyi Mihálynak , az első magyar köztársasági elnöknek a nyughelye, és légvonalban Kádár János kommunista vezető sírja sincs messze, alig száz méterre található.

Temetési beszéd: bezzeg Horn Gyula

Katonai tiszteletadással, az összes miniszterelnök főhajtásával, és több ezer, vörös szegfűt hozó idős emberrel eltemették Horn Gyulát, Magyarország 1994-1998 közti miniszterelnökét.

http://tinyurl.com/l296yoh

Horn Gyula élete maga volt a 20. század történelme

Örök nyugalomra helyezték Horn Gyula volt miniszterelnököt hétfő délelőtt a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben. Koporsójánál lerótta kegyeletét Orbán Viktor miniszterelnök, Boross Péter, Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon korábbi kormányfő, valamint Mesterházy Attila, az MSZP elnöke. A búcsúztatáson több ezren vettek részt.

http://tinyurl.com/klcycc2

Eltemették Horn Gyula volt miniszterelnököt – galéria

ltemették Horn Gyula volt szocialista miniszterelnököt hétfő délelőtt a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben. A szertartáson több százan voltak, Orbán Viktor, Áder János, az MSZP teljes vezetése, de Boross Péter és Bajnai Gordon volt miniszterelnök, valamint Andor László EU-s biztos is a helyszínen volt. A temetésen Martin Schulz, az EP elnöke is felszólalt.

Képgaléria:

http://tinyurl.com/jvm4f8d

http://tinyurl.com/jvm4f8d

Vörös szegfűkkel búcsúztak Horn Gyulától

Katonai tiszteletadás mellett temették el hétfőn délelőtt a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben Horn Gyula volt miniszterelnököt, aki hosszan tartó betegség után hunyt el két hete. A gyászszertartáson egymás mellett ültek a volt miniszterelnökök és államfők. Katona Béla, az Országgyűlés volt elnöke beszédében odaszólt Sólyom László volt államfőnek, és a miniszterelnököket sem kímélte. A tömeg hangosan pfujolta Orbán Viktort.

http://tinyurl.com/msug8eq

„Horn élete maga volt a 20. századi történelem”

Hétfőn délelőtt örök nyugalomra helyezték Horn Gyula egykori miniszterelnököt a Fiumiei úti sírkert 15. számú parcellájában. A búcsúsztató beszédet Katona Béla, korábbi Házelnök mondta. A temetésen részt vett, és lerótta kegyeletét Orbán Viktor, Boross Péter, Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila MSZP-elnök is.

http://tinyurl.com/kvpymgt

Orbánt kifütyülték Horn temetésén

De Sólyom Lászlót sem hagyták ki

A volt miniszterelnök, Horn Gyula temetésén több ezres tömeg jelent meg hétfő délelőtt.

http://tinyurl.com/lw663a2

Eltemették Horn Gyulát

Örök nyugalomra helyezték Horn Gyula volt szocialista miniszterelnököt hétfő délelőtt a budapesti Fiumei úti Nemzeti Sírkert 15. számú parcellájában. Horn Gyula 1994 és 1998 között volt kormányfő. Hosszú betegség után, életének 81. évében június 19-én hunyt el.

http://tinyurl.com/n5c2t54

Katona Béla: Horn Gyula Európa sorsát is alakította

Horn Gyula élete maga volt a 20. századi történelem, annak ellentmondásaival együtt, de amikor lehetősége volt, Magyarország és Európa sorsának alakítójává vált – mondta Katona Béla, az Országgyűlés korábbi elnöke a néhai miniszterelnök búcsúztatásán hétfőn a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben.

http://tinyurl.com/khkw4zy

Wittner Mária országa

Mert eléggé hangosan és meggyőzően tudta utálni Horn Gyulát. Horn Gyulát ma temették. Wittner Mária szerint a hóhért. Mert Wittner Mária szereplő lett ebben az országban, akinek a mondatai bekerülnek a híradókba, mert Wittner Mária képviselő lehet ebben az országban. Van még ilyen minőség szép számmal, de azért tudtommal halálos betegségben szenvedő ember kínjait még nem rótta fel a sorsnak senki sem, már hogy illene rendesen és gyorsan meghalni, ahogyan azt néhány hónapja Wittner Mária szóvá tette nem máshol, mit a Parlamentben.

http://tinyurl.com/kpn7gh4

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 61
Tegnapi: 77
Heti: 138
Havi: 2 715
Össz.: 367 878

Látogatottság növelés
Oldal: Horn Gyula temetése
Olvass! Hírek, Irodalom - Gyönyörködj: virágképek! Légy naprakész! - © 2008 - 2021 - olvass-nezz-lass.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével egyszerű a honlap készítés! Programozói tudás nélkül is: Honlap készítés

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »